Divadlo Radar

Kroužky dramatické výchovy

Kroužky dramatické výchovy ve školním roce 2018/2019:

V kroužcích dětem umožňujeme prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání.

Vzdělání získané v dramatických kroužcích mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie. Kroužky dramatické výchovy poskytují spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Pondělí:

Skřítci 1- 14:30 - 15:30, děti 6 - 7 let
Písklata 3 - 15:30 - 16:30, děti 8 - 9 let
Vedou: Madla Chrzová Gracerová a Eliška Toperczerová

Úterý:

Skřítci 2- 15:30 - 16:30, děti 4 - 5 let
Písklata 1 - 16:30 - 18:00, děti 11 - 13 let
Vedou: Madla Chrzová Gracerová a Jana Kottasová

Středa:

Písklata 2- 14:30 - 16:00, děti 9 - 11 let
Fleky- 16:00 - 18:00, děti 13 - 15 let
Vedou: Madla Chrzová Gracerová a Jana Kottasová

Natruc- 18:00 - 20:00, věk 16 - 23 let
Vedou: Kateřina Urbanová a Madla Chrzová Gracerová

Kontakt na vedoucí dramatických kroužků:
m.gracerova@ddmpraha7.cz