Georges Feydeau

Proutník pod pantoflem

20.5. od 20.00 hodin, ZRUŠENO

 

Aktuality

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (30. dubna)

Milí uchazeči, postupové zkoušky do dětských a studentských výběrových souborů Divadla RADAR se budou konat ve dvou termínech, a to 27. května od 14:00 do 18:00 a 13. června od 14:00 do 18:00 vždy v Divadle RADAR. Tyto postupové zkoušky jsou určeny uchazečům o soubory Na zkoušku mladší, Na zkoušku starší, ČertTěVem a Před oponou ve věku od 9 let (uchazeči budou v příštím školním roce ve 3. třídě ZŠ) do 21 let. Uchazeči se zapíšou vždy k jednomu dni a konkrétnímu času prostřednictvím e-mailu (e.toperczerova@ddmpraha7.cz) nebo telefonu (724 350 602) u Elišky Toperczerové. Na postupovou zkoušku si uchazeč zpaměti připraví jeden text úměrný ke svému věku (poezii či prózu) a jednu píseň (nejlépe lidovou). Těšíme se na Vás!

OTVÍRÁNÍ V RADARU (15. dubna)

Sedmého dubna se u nás v divadle konalo obvodní kolo přehlídky dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů Otvírání v RADARU. Diváci mohli během jednoho dne vidět sedm divadelních souborů, kterým tímto děkujeme za účast a inspirativní setkání. Gratulujeme také našim dvěma souborům Na zkoušku ml. (inscenace Praštěné pohádky) a ČertTěVem (inscenace Síť), které získaly postup do krajského kola. Fotografie zde.

Recitační přehlídka OTISK 2024

V předvelikonočním čase, 26. a 27. března, pořádalo Divadlo RADAR obvodní kolo recitační přehlídky pro Prahu 7 Pražské poetické setkání – Otisk 2024. Děkujeme všem zúčastněním recitátorům, kteří nám představili velké množství inspirativních textů! Gratulujeme také našim členům - Dorota Heřmánková (čestné uznání), Albert Kudrnáč (čestné uznání), Jonáš Heřmánek (doporučený postup do krajského kola), Hugo Bílek (čestné uznání), Klára Horváthová (čestné uznání), Rozálie Anna Chadimová (postup do krajského kola), Vojtěch Hořánek (čestné uznání), Babett Lauterbachová (čestné uznání), Eliška Převrátilová (čestné uznání), Mia Laštovková (postup do krajského kola), Sabina Martinez (čestné uznání) a Tobiáš Klouček (čestné uznání). Naše poděkování patří také všem, kteří se na vzniku a průběhu přehlídky podíleli! Více informací a fotografie zde.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (25. března)

Milí Radaráci, vážení rodiče, od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna budou v Divadle RADAR probíhat Velikonoční prázdniny, z tohoto důvodu se tedy nebude konat žádná výuka dětských kroužků a souborů. Přejeme příjemné prožití těchto jarních dnů!

PRAŽSKÝ KALICH (11. března)

V pátek 1. března Divadlo RADAR pořádalo obvodní kolo recitační přehlídky dospívajících a dospělých recitátorů PRAŽSKÝ KALICH. Děkujeme všem, kteří se přehlídky zúčastnili a gratulujeme oceněným recitátorům. Za naše divadlo si ocenění odnesly Michaela Mitická a Františka Benešová. Více informací a fotografie zde.