Kroužky DVDětské divadelní souboryDospělé divadelní soubory

Kroužky dramatické výchovy

Kroužky dramatické výchovy ve školním roce 2022/2023

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje
s výrazovými prostředky dalších druhů umění (například výtvarného, hudebního
a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Vzdělání získané v dramatických kroužcích mohou využít
v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie. Kroužky dramatické výchovy poskytují spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Skřítci 2 | věk: 4-5 let
vedoucí: Eliška Toperczerová a Barbora Heřmánková

Skřítci 1 | věk: 6-7 let
vedoucí: Eliška Toperczerová a Natálie Trantinová

Lupínci 1 | věk: 7-9 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Ester Gracerová

Písklata 3 | věk: 7-9 let
vedoucí: Jana Kottasová a Ester Gracerová

Písklata 2 | věk: 9-11 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Matěj Horáček

Písklata 1 | věk: 11-13 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Matěj Horáček

Fleky | věk: 13-15 let
vedoucí: Eliška Toperczerová a Barbora Heřmánková

Natruc | věk: 16-20 let
vedoucí: Magdalena Gracerová a Ester Gracerová

Čulibrk (autorská dílna) | věk: 14-20 let
vedoucí: Luděk Horký a Martin Holzknecht
Ateliér autorského divadla ČULIBRK pro všechny teenagery, které baví tvořit vlastní texty a hrát si s nimi, prozkoumávat svět výtvarného a pohybového divadla, zkrátka vrhnout se na divadlo zcela po svém.

Přihlašování do kroužků DV probíhá přes webové stránky DDM Praha 7, a to po konzultaci s vedoucí dramatických kroužků - Karolínou Klempířovou (k.klempirova@ddmpraha7.cz ).