Kroužky DVDětské divadelní souboryDospělé divadelní soubory

Kroužky dramatické výchovy

Kroužky dramatické výchovy ve školním roce 2023/24

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (například výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Vzdělání získané v dramatických kroužcích mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie. Kroužky dramatické výchovy poskytují spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Natruc | věk: 16-20 let
vedoucí: Magdalena Gracerová a Ester Gracerová

Fleky 1 | věk: 13-15 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Barbora Heřmánková

Fleky 2 | věk: 11-14 let
vedoucí: Ester Gracerová a Leona Houdková

Písklata 1 | věk: 11-13 let
vedoucí: Eliška Toperczerová a Denisa Čapková

Písklata 2 | věk: 9-11 let
vedoucí: Ester Gracerová a Rozálie Kopecká

Lupínci 1 | věk: 8-10 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Ester Gracerová

Lupínci 2 | věk: 7-9 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Matěj Horáček

Skřítci 1 | věk: 6-7 let
vedoucí: Eliška Toperczerová a Matěj Horáček

Skřítci 2 | věk: 4-6 let
vedoucí: Karolína Klempířová a Denisa Čapková

Skřítci 3 | věk: 4-6 let
vedoucí: Eliška Toperczerová a Matěj Horáček

Čulibrk (autorská dílna) | věk: 15-23 let
vedoucí: Luděk Horký a Martin Holzknecht
Ateliér autorského divadla ČULIBRK pro všechny teenagery, které baví tvořit vlastní texty a hrát si s nimi, prozkoumávat svět výtvarného a pohybového divadla, zkrátka vrhnout se na divadlo zcela po svém.

Přihlašování do kroužků DV probíhá přes webové stránky DDM Praha 7, a to po konzultaci s vedoucí dramatických kroužků - Karolínou Klempířovou (k.klempirova@ddmpraha7.cz).