HistorieRozvrh výukyKontakt

Kontakt

Divadlo RADAR
Pplk. Sochora 9
Praha 7

Mgr. et MgA. Jana Kottasová, umělecká vedoucí divadla
j.kottasova@ddmpraha7.cz | 724 350 605 / 603 262 052

Mgr. Eliška Toperczerová, tajemnice divadla
divadloradar@ddmpraha7.cz | 724 350 602 / 736 486 131

BcA. Karolína Klempířová, vedoucí dramatických kroužků
k.klempirova@ddmpraha7.cz | 724 350 601

Mgr. Luděk Horký, šéfdramaturg divadla
ludek.horky@email.cz | 739 524 521

Dramatická scéna Domu dětí a mládeže Praha 7
Jiří Svoboda, ředitel DDM Praha 7
svoboda@ddmpraha7.cz | 602 157 844