Dílny pro ZŠLetní dětský táborSoustředění kroužků DVSoutěže

Soutěže

PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ 2020
Obvodní kolo pro Prahu 7 se koná v divadelním sále DDM Praha 7 - Divadlo RADAR, Pplk. Sochora 9, Praha 7.

25. března 2020
2. a 4. věková kategorie (žáci 4., 5. a žáci 8., 9. tříd)
Prezence pro 2. kategorii: 12:30 hodin
Hlasová rozcvička: 12:45 hodin
Zahájení: 13:00 hodin
Prezence pro 4. kategorii: 15:45 hodin
Hlasová rozcvička: 16:00 hodin
Zahájení: 16:15 hodin

26. března 2020
0., 1. a 3. věková kategorie (žáci MŠ a 1. tříd, 1. kategorie žáci 2., 3. tříd a 3. kategorie žáci 6., 7. tříd)
Prezence pro 0. a 1. kategorii v 12:30 hodin
Hlasová rozcvička: 12:45 hodin
Zahájení: 13:00 hod.
Prezence pro 3. kategorii v 15:00 hodin
Hlasová rozcvička: 15:15 hodin
Zahájení: 15:30 hodin

Součástí obvodního kola pro oba dva dny bude připraven výměnný knižní bazárek. Vemte si z domova knihu, kterou už nepotřebujete a můžete si ji zde vyměnit za jinou. Školní kola by měla proběhnout tak, aby přihlášku do obvodního kola poslala škola nejpozději do 13. března 2020 spolu s pěti kopiemi textů na adresu Magdalena Gracerová DDM Praha 7, Šimáčkova 16, Praha 7.

Počet recitátorů a přihlášky
Na základě výběru recitátorů ze školního kola, přihlašuje škola do obvodního kola za každou kategorii nejvýše dva recitátory. Přihlášky ke stažení ZDE.

Podmínky účasti
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele oblastního (okresního, obvodního) kola. Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

  1. věková kategorie – žáci MŠ a 1. ročníků základní školy (končí na úrovni obvodu)
  2. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu)
  3. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol
  4. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií
  5. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií

Sólisté 0., 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty. Záleží na pořadatelích postupového kola, zda budou požadovat druhý text od všech recitátorů, nebo jen od těch, kteří po přednesu prvního textu aspirují na postup či jiné ocenění. V případě postupu do celostátního kola už je ale podmínkou kvalitní zvládnutí obou textů. Účastníci jsou s principem použití druhých textů předem seznámeni.

Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut u 1. a 2. kategorie a 7 minut u 3. a 4. kategorie pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských recitátorů a jejích postupových kol zúčastní pokud možno pedagog, který přednašeče připravoval.

PRAŽSKÝ KALICH 2020
Obvodní kolo pro Prahu 7 se koná v divadelním sále DDM Praha 7 - Divadlo RADAR, Pplk. Sochora 9, Praha 7.

16. března 2020 od 13:00 hodin
Podmínky účasti
Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 nedovrší 18 let)
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Podmínkou účasti je nastudování jednoho textu (!) z české či světové poezie nebo prózy. Možný je i úryvek, montáž, publicistický útvar apod. Maximální časový limit vystoupení je 7 minut! U recitačních souborů a divadel poezie, které se přihlašují rovnou pouze do krajského kola je věková kategorie od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Přihlášky
Zájemci se mohou přihlásit ve škole nebo přímo u pořadatele obvodního kola. Dále vycházíme vstříc i zájemcům z jiných obvodů, kteří se nemohou zúčastnit obvodního kola v místě svého působení. Přihlášky zasílejte prosím nejpozději do 6. března 2020 spolu s pěti kopiemi textu na adresu Magdalena Gracerová, DDM Praha 7, Šimáčkova 16, Praha 7. Přihlášky ke stažení - jednotlivci, soubory.

OTVÍRÁNÍ 2020
Obvodní přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů se koná v Divadle RADAR, v neděli 15.března 2020. Počtu přihlášených kolektivů bude uzpůsoben i časový rozpis soutěže. Počítejte proto, prosím, s celým dnem. Přihlášené soubory budou včas vyrozuměny.

Propozice pro soubory - zde.
Přihláška ke stažení - zde.
Dispozice a technické vybavení Divadla RADAR - zde.

Přihlášky zasílejte do 28. 2. 2020 mailem na adresu m.gracerova@ddmpraha7.cz nebo poštou na adresu Magdalena Gracerová DDM Praha 7, Šimáčkova 16, Praha 7. Po předchozí domluvě se můžete přijít na prostory podívat. Kontaktujte Magdalenu Gracerovou: m.gracerova@ddmpraha7.cz nebo tel.: +420 724 350 601.