Divadlo Radar

Buchan—Hitchcock | režie: Vaněčková—Horáček | CO?!

Stará | režie: Tesárková—Hervert | PŘED OPONOU

Wałczak | režie: R. Šedivý | HROBESO

Neomillnerová—Krištofová | režie: Tesárková—Hervert | PŘED OPONOU

Christie | režie: L. Horký | HROBESO

Anouilh | režie: L. Horký | NAČERNO

kolektiv | režie: Tesárková—Hervert | ŠTRONZO

Dostojevskij | režie: L. Horký | HROBESO

Hawdon | režie: M. Schejbal | HROBESO

Stevenson | režie: M. Vokoun | CO?!

Dürrenmatt | režie: Heřmánek—Mende | NAČERNO

Pěkný | režie: Tesárková—Ratajík | ŠUPITOPRESTO

Poláček—Šimák | režie: P. Šimák | K.O.

kolektiv | režie: J. Panzner | HROBESO

Čapek | režie: Tesárková—Hervert | ŠTRONZO

Moila | režie: J. Ratajík | ŠUPITOPRESTO

Kipling—Martinec | režie: Tesárková—Hervert | ZA OPONOU

Shakespeare | režie: O. Kosek | K.O.

kolektiv | režie: Tesárková—Hervert | PŘED OPONOU

Schiller | režie: D. Kraus | K.O.

Březinová | režie: R. Tesárková | ŠTRONZO

Renčín—Čiháková—Brabec | režie: Ratajík—Tesárková | ŠUPITOPRESTO

kolektiv | režie: Tesárková—Hervert | PŘED OPONOU

Giradoux | režie: Tesárková—Hervert | ZA OPONOU

Slavík | režie: Tesárková—Hervert | ZAHRAJ TO!

Danda | režie: J. Kottasová | ŠUPITOPRESTO

MacDonaldová | režie: Tesárková—Hervert | PŘED OPONOU

McDonagh | režie: L. Horký | HROBESO

Janků—Svojtka | režie: Římanová—Pečený | NAČERNO

Gogol | režie: L. Horký | HROBESO

Shakespeare | režie: Tesárková—Ratajík | ŠUPITOPRESTO

Shakespeare | režie: F. Müller | K.O.

Pratchett | režie: J. Ratajík | K.O.

Svoboda | režie: R. Šedivý | HROBESO

Blažek—Malásek—Bažant—Hála | režie: E. Hrubá Toperczerová | ŠUPITOPRESTO

Pratchett | režie: J. Baran | NAČERNO

Procházková | režie: Tesárková—Hervert | PŘED OPONOU

Kohout | režie: T. Horáček | CO?!

Dumas—Hrbek—Janků | režie: L. Horký | NAČERNO

Shakespeare | režie: L. Horký | HROBESO

Jonsson—Svoboda | režie: Tesárková—Hervert | ZAHRAJ TO!

Shakespeare | režie: O. Kosek | K.O.